Ubezpieczenia i odszkodowanie

O co można ubiegać się z ubezpieczeń ?

 Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług oferowanych osobom, które
uległy wypadkowi i poniosły w jego skutek szkodę na mieniu albo na
osobie. Skierowana jest ona przede wszystkim do osób, które odniosły
obrażenia lub straciły bliskich w wypadku komunikacyjnym oraz tych,
którym uszkodzono pojazd zniszczono rzeczy lub towary w takim wypadku.
Obejmuje jednak również pomoc w innego rodzaju zdarzeniach jak wypadki
przy pracy, wypadki na skutek ruchu zakładów (eksplozje, porażenia
prądem, urazy wywołane przez urządzenia mechaniczne, wypadki kolejowe
i inne), niedbalstwa osób odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i
chodników w należytym stanie, katastrofy budowlane

 Czego możemy dochodzić od ubezpieczalni:

* zadośćuczynienie za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne;
* odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu
* zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na
wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny
celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty
zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego,
odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki
drugiej osoby - jeśli ta była konieczna
* koszty koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych;
* zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na
zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących
* zwrot zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów - rachunki,
zniszczone przedmioty, odzież;

                 Tel 601943967, Skype: korzyscik